Seminar 202X-XX-XX

Evidensbaseret praksis og psykisk virkelighed

Hvordan få den ene uden at miste den anden?

Et dagsseminar om Evidensbaseret praksis og psykisk virkelighed er under forberedelse. Seminaret skulle være blevet afholdt d. 13. november 2020, med blev aflyst pga. covid-19. Seminaret tænkes afholdt senere på året 2021. Hold dig orienteret hos Jane Bykær (se herunder).

Oplægsholdere bliver:

  • Jean-Christian Delay, psykoanalytiker og læge
  • Ulla Østergaard, psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi, psykoanalytiker
  • Jane Bykær, cand.mag. i idéhistorie, psykoterapeut MPD og psykoanalytiker
  • Eric Allouche, klinisk psykolog og psykoanalytiker

Du kan få en forsmag på oplægsholdernes bidrag her (klik på overskrifterne):

Du er velkommen til at kontakte Jane Bykær for yderligere oplysninger på 21 62 75 69. Se også Janes hjemmeside ved at klikke på adressen her:

https://www.psykoterapi-odense.com/opslagstavlen/seminar-om-den-evidensbaserede-praksis-og-psykisk-virkelighed

Nærmere beskrivelse:

Gennem de sidste årtier har vi i stigende grad set, at det offentliges institutioners virke søges legitimeret ved at henvise til en ”evidensbaseret praksis”. En bevægelse, der har gået hånd i hånd med indførelse af New Public Management som styringsredskab for de offentlige budgetter.

Evidensbegrebet er ikke nyt, men det er nyt at nogen tager patent på en praksis ved dette navn. Den evidensbaserede praksis rejser således spørgsmålet om evidens, viden og sandhed på en ny måde.

Den evidensbaserede praksis bygger på en ide om, at det er muligt at isolere et menneskeligt problem, f.eks. angst og finde en eller flere specifikke interventioner som er de særligt virksomme overfor dette problem. Men mennesket er en kompleks størrelse også når det kommer til vores problemer, som er spundet ind i hele vores eksistens. En intervention, som ensidigt adresserer den type problemer vil uundgåeligt miste den psykiske virkelighed som problemet er spundet op i og som bidrager til det. Resultatet er forstyrrende elementer, der ikke er sprog for – hverken hos klinikeren eller det menneske der lider.

Under overskriften “Evidensbaseret praksis og psykisk virkelighed” vil vi på dette seminar beskæftige os med nogle af de spørgsmål, der dukker op, når idealet og kravet bliver, at enhver intervention skal funderes i den for tiden herskende forestilling om evidens.

– Hvad stiller vi op med alt det i den menneskelige eksistens, som undslipper og går under radaren for den evidensbaserede behandlingsmæssige praksis?

– Hvilke konsekvenser har det for praktikerens mulighed for at tænke sin praksis?

– Hvilke effekter har det for klientens opfattelse af sin lidelse?

– Hvilket forhold bliver der mellem forskning og klinik?

– Hvad sker der når teksten, der leder en praksis bliver et politisk og administrativt værktøj?

– Hvad sker der med fagligheden?

– Det er den type af spørgsmål seminaret vil forsøge at give rum til at diskutere i vekselvirkning mellem oplæg og deltagernes egne erfaringer.

Der planlægges følgende (og måske flere) oplæg:

– Et oplæg om evidensens funktion i dannelsen af en praksis. Ved at gøre nedslag i oprindelsen for dannelsen af henholdsvis den evidensbaserede praksis og psykoanalysen, undersøges de forskelle, der bestemmer den givne praksis og de forskelle de er udtryk for udredes. Hovedspørgsmålet er, hvad søger den enkelte praksis evidens for? 

– Et oplæg om tekstligheden i og omkring en praksis i det psykiatriske system

– Et oplæg med udgangspunkt i den historisk udvikling af diagnosesystemet i forhold til forskellen i tankerne om evidens.

Nøjere beskrivelser følger.

Seminaret henvender sig til:

Alle der finder interesse heri, det være terapeuter, psykologer, medarbejdere i det sociale felt og andre. 

Seminaret afholdes:

Centralt i Odense fredag den 13/11 2020.

Yderligere oplysninger: Sted, pris og nærmere indhold af foredragene vil løbende blive lagt på hjemmesiden. Du er velkommen til at ringe for yderliggere oplysninger på 21 62 75 69 eller sende en mail via kontaktformularen.

I tilfælde af corona:

Vi tager stilling til coronasituationen løbende og så fremt vi vurderer at seminaret ikke er forsvarligt at gennemføre aflyses det. Det vil ske i god tid og du vil få dine penge tilbage.

Seminaret vil da blive gennemført senere. Vil du holdes orienteret herom, send da venligst en mail og du vil komme på en fælles mailadresse.

Hilsen

Jane